کسب و کاری هوشمند

خدمات نوین مالی و سرمایه گذاری

به هدف بزنید

به اهداف کسب و کارتان برسید

آینده ای روشن

بر ارزش کسب و کارتان بیفزائید

گروه مالی رامان

آموزش و توسعه خدمات مالی و سرمایه گذاری جهت سودآوری پایدار و حداکثر سازی ارزش بنگاه های اقتصادی

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

برای استفاده بهینه از دارایی های کسب و کار خود طی یکسال مالی آینده برنامه ای دارید؟ کدامیک از اقلام بهای تمام شده اثراث قابل توجهی بر روی سود عملیاتی می گذارند؟

مشاهده بیشتر
مدیریت مالی

مدیریت مالی

عملکرد کسب و کار چگونه است؟برنامه شما برای رشد و گسترش کسب و کار چیست؟وضعیت سرمایه در گردش و نقدینگی مثبت می باشد؟ سیاست تقسیم سود و سود انباشته چیست؟

مشاهده بیشتر
سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

کدام صنایع بازار سرمایه از نظر بازدهی مناسب تر هستند؟در کدام صنعت سرمایه گذاری کنیم؟چه زمانی برای ورود مناسب می باشد؟عوامل تاثیرگذار بر ثروت سهامداران کدام اند؟

مشاهده بیشتر
تامین مالی

تامین مالی

نیازمند منابع مالی جهت رشد و توسعه کسب و کار می باشید؟از کدام روش تامین مالی باید استفاده نمائیم؟کدام روش منجر به افزایش ثروت سهامداران می شود؟

مشاهده بیشتر

“گروه مالی رامان” توسط تیمی از متخصصان مالی و سرمایه‌گذاری جهت نیل به اهداف ذیل تاسیس گردید:

آماده‌سازی شرکت‌های ایرانی جهت مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی

ارائه گزارش‌های تحلیلی و خدمات مورد نیاز به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت ورود به بازار سرمایه ایران

رویکردهای مشاوره ای نوین و هوشمندی کسب و کار

خدمات خلاقانه