پرسش: آیا برای اجرایی شدن ایده ها و طرح ها یا شروع کسب و کار خود به منابع مالی احتیاج دارید:

راه حل: تهیه طرح کسب و کار مطابق با استانداردهای روز جهانی جهت ارائه به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای اخذ تسهیلات بانکی یا سهامداران جدید

 

پرسش: کدام روش تامین مالی مناسب کسب و کار شما است؟

راه حل: یافتن بهینه ترین نرخ هزینه سرمایه برای کسب و کار شما از طرق  اخذ تسهیلات بانکی ، اوراق بهادار اسلامی و افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران کنونی

 

پرسش: آیا جهت گسترش کسب و کار خود برای ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی اندیشیده اید؟

راه حل: پیشنهاد ادغام و تملیک  با شرکت های همسو در زنجیره ارزش کسب و کار