خرید و فروش شرکت ها

شرکت های مشمول انحلال یا ورشکستگی:

شاید بسیاری مواقع مشاهده کرده باشید که دارایی های شرکت ها مشمول فرایند انحلال و ورشکستگی می شود حال آنکه شاید پیش از این اقدام بسیار مطلوب تر باشد که این دارایی ها فارغ از ارزش منفرد خود از آنجا که در قالب شرکتی دارای گذشته و فعالیت بوده، می توانند به ارزش بهتری چه از دیدگاه فروشنده و چه از دیدگاه خریدار معامله شوند. منظور از ارزش بهتر برای فروشنده آن است که دارایی ها و سوابق عملیات گذشته، همه در کنار هم ارزش افزوده بهتری ایجاد میکند و  منظور از ارزش بهتر برای خریدار آن است که وی می تواند مجموعه ای ازدارایی، فرایندها و گذشته ای را به ارث ببرد که طی سال ها ایجاد شده یا برای آن مبالغ بالا هزینه شده است.

برنامه تغییر یا خروج از کسب و کار:

همین طور مثال های فراوانی وجود دارند از صاحبان کسب و کاری که تمایل به تغییر فعالیت یا خروج از سرمایه گذاری خود دارند. اینکه کسب و کار در قالب شرکت معامله شود شرایط سهل و جذابی چه به لحاظ تامین مالی و چه به لحاظ قانونی برای هر دو گروه سرمایه گذاران گذشته و جدیدالورود ایجاد میکند.
گروه مالی نوآفرین رامان در این فرآیند نه تنها از ابتدا تا انجام معامله به شرکت ها یاری می رساند بلکه در راهبری مالی و سرمایه گذاری آنها بعد از انجام معامله در کنار سرمایه گذاران بوده و خدمات مشاوره ای ارائه می نماید.