پرسش: با توجه به تمایلات سرمایه گذاری و ریسک پذیری شما کدام صنایع بازار سرمایه مناسب تر هستند؟

راه حل: تهیه گزارش های بنیادی (تحلیل صورت های مالی) از شرکت ها و صنایع بازار سرمایه جهت برآورد ریسک و بازده سهام شرکت های مورد نظر

 

پرسش: در صنابع مطلوب بازار سرمایه زمان ورود و خروج مناسب کدام اند؟

راه حل: تهیه گزارش های تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل های بنیادی جهت تصمیم گیری مطلوب برای زمان ورود و خروج

 

پرسش: عوامل تاثیرگذار اقتصاد کلانی چه اثری بر ثروت سهامداران شما خواهد گذاشت؟

راه حل: برآورد شرایط صنعت و شرکت با توجه به پارامترهای اقصاد کلان با کمک نرم افزارهای تحلیلی