• فارسی
  • English

Head Office +98 61 91015075

UK Office +44 20 38074803

Email info@ramangroup.ir

شرکت‌ها

گروه مالی نوآفرین رامان > شرکت‌ها

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوآفرین رامان

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوآفرین رامان در 23 مرداد سال 1398 به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری های گروه رامان در صنعت ساختمان تاسیس گردید. استراتژی شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های کوچک تجاری و گردشگری صنعت ساختمان می باشد.