• فارسی
  • English

Email info@ramangroup.ir

Head Office 91015075 21 98+

شرکت‌ها

گروه مالی نوآفرین رامان > شرکت‌ها

شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرین رامان

شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرین رامان(سهامی عام) به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری های گروه رامان در 12 خرداد سال 1398 تملیک و راه اندازی گردید. استراتژی شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیربورسی و تاسیس هلدینگ های فرعی با استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه برای رشد و توسعه گروه رامان است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوآفرین رامان

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوآفرین رامان(سهامی خاص) در 23 مرداد سال 1398 به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری های گروه رامان در صنعت ساختمان تاسیس گردید. استراتژی شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های کوچک تجاری و گردشگری صنعت ساختمان می باشد.