• فارسی
  • English

Head Office +98 61 91015075

UK Office +44 20 38074803

Email info@ramangroup.ir

مالی شرکتی و شرکت های پیمانکاری

گروه مالی نوآفرین رامان > وبلاگ ما > مالی شرکتی > مالی شرکتی و شرکت های پیمانکاری

مالی شرکتی و شرکت های پیمانکاری

چرا پیمانکاران ایران اکثر از مشکلات نقدینگی رنج می برند؟ چرا ما در شرکتهای پیمانکاری شاهد این هستیم که حقوق های کارکنان خود را با تاخیر چند ماهه پرداخت می کنند؟چرا خبر می رسد کارگران یک پروژه پیمانکاری به دلیل عدم دریافت چندین ماه حقوق دست به اعتصاب زده اند؟ موارد مذکور از اهم مشکلات شرکتهای پیمانکاری می باشند که عمدتا به دلیل نبود نقدینگی رخ می دهند.حال سوال این است چرا چنین مواردی به وقوع می پیوند؟به نظر نمی رسد همه تقصیر ها گردن دولت می باشد.درست است که دولت بزرگترین بدهکار به شرکتهای پیمانکاری در کشور می باشد و بدهی ها خود با تاخیر های 6 ماه و گاها یکساله پرداخت می نماید ولی آیا همه مشکلات به دولت باز می گردد؟ آیا مدیران شرکتهای پیمانکاری نیز مقصر نیستند؟ آیا مدیران ارشد شرکت های پیمانکاری کشور تاکنون با نگاه علمی و مالی دقیق به یک پروژه ورود کرده اند؟

 متاسفانه مشاهده می گردد به دلیل ضعف دانش مالی شرکتی [1]در شرکت های پیمانکاری، این شرکت ها در بحران های مالی فرو رفته و می روند. گرفتن یک پروژه بدون تجزیه و تحلیل های مالی و اقتصادی و اثرات آن بر روی جریان نقدینگی شرکت از مهمترین دلایل بحران در شرکت های پیمانکاری است.اینکه فقط به صرف داشتن و گرفتن پروژه در مناقصات شرکت نمائیم مثل شکست یا پیروزی می باشد.اگر منابع نقد داشته باشیم و کارفرما صورت وضعیت های پروژه را در موعدمقرر بدهد بهشت خواهد شد ولی در اکثر موارد چنین نیست.با توجه به وضعیت ذکر شده در شرکت های پیمانکاری کشور و بحران نقدینگی در شرکت های مذکور پیشنهادات در راستای حل مشکلات و جلوگیری از بحران های متعدد در شرکت های پیمانکاری توصیه می شود:

  • قبل از انعقاد قرارداد نسبت به تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی پروژه اقدام نمائیم و خالص ارزشی فعلی و نرخ بازده داخلی آن را به دست بیاوریم.
  • نرخ بازده داخلی را با نرخ ریسک مفروض و بازده مطلوب شرکت و سایر پروژهایی که امکان ورود به آنها می باشد بسنجیم.
  • در صورت پذیرش نرخ بازده داخلی توسط شرکت نسبت به تهیه بودجه نقدی برای هزینه های پروژه اقدام نمائیم.
  • وصول وجه صورت وضعیت ها ازکارفرما را در بدبینانه ترین حالت در بودجه نقدی اضافه نمائیم.
  • در فواصل و ماه هایی که جریان نقد منفی می باشد از سایر روش های تامین مالی استفاده نمائیم. استقراض بانکی یا تهاتر با پیمانکاران دست دوم از پرکاربرد ترین روش ها برای پیمانکاران می باشند. برای شرکت های ساختمانی گزینه پیش روی منساب تری می باشد.(البته روش های پیش روی و شرایط ان موضوع این مقاله نمی باشد)
  • هزینه های مرتبط با تامین مالی را به بهای تمام شده پروژه اضافه نمائیم.
  • در پایان هر ماه بودجه بندی پروژه را با هزینه های واقعی بسنجیم و انحرافات بودجه را تحلیل نمائیم و پس از ریشه یابی مشکلات و به روز رسانی بودجه از بحران های آتی جلوگیری و برای ماه های آتی و مشکلات آن قیل از وقوع برنامه ریزی نمائیم.

شاید موارد فوق  برای بعضی مدیران شرکت های پیمانکاری سخت و برای بعضی سهل به نظر بیاید ولی با پیاده سازی دانش مالی شرکتی  که منجر به بودجه بندی و مدیریت نقدینگی صحیح خواهد شد می توانیم در اسرع وقت مطالبات پیمانکاران جزء و کارکنان را پرداخت نمائیم و از بحران های کارگری و نارضایتی شغلی جلوگیری نموده و در موعد مقرر پروژه را به سرانجام رساند. تاخیر در اجرای پروژه نه به نفع کارفرما می باشد نه پیمانکار. پس بیائیم با پیاده سازی دانش مالی شرکتی نظام بودجه بندی و نقدینگی در شرکت ها را اصلاح کنیم تا از فرو رفتن شرکت های پیمانکاری در بحران های بیشتر جلوگیری نمائیم.

 

[1] Corporate Finance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *