ورود به بورس اوراق بهادار

در حوزه ورود به بورس دو گزینه برای شما مطرح است:

  • مدیریت یا مالکیت کسب و کاری را بر عهده دارید و علاقمند هستید بخش خرد یا کلانی از سهام شرکت خود را واگذار کنید،
  • مالکیت سرمایه ای را بر عهده دارید و علاقمند هستید با خرید و فروش مجموعه ای از سهام شرکت ها، درآمد کسب کنید.

شرکت گروه مالی نوآفرین رامان باتوجه به ساختار شرکت و سرمایه ای که در اختیار دارید مطلوب ترین راهکار برای تحقق هر کدام از گزینه های مورد بحث را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.