• فارسی
  • English

Head Office +98 61 91015075

UK Office +44 20 38074803

Email info@ramangroup.ir

ماه: ژانویه 2020

گروه مالی نوآفرین رامان > وبلاگ ما > 2020 > ژانویه

مالی شرکتی چیست؟

مالی شرکتی چیست؟ “مالی شرکتی قلب دنیای کسب و کار است.” هر تصمیمی در دنیای کسب و کار نهایتا دارای پیامدهایی است و هر تصمیمی که مستلزم استفاده از پول باشد، در زمره تصمیمات مالی است. با بسط تعریف فوق، می توان گفت هر فعالیتی که شرکت انجام می دهد تحت سرفصل مالی شرکتی قرار […]

بیشتر بخوانید