گروه مالی رامان

رهنمودهایی خلاقانه در راستای حداکثر سازی ارزش کسب و کار

شرکت گروه توسعه خدمات مالی رامان تحت شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۴۷۴ در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و اختصارا نیز “گروه مالی رامان” نامیده می شود توسط تیمی از متخصصان مالی و سرمایه‌گذاری جهت نیل به اهداف ذیل تاسیس گردید:

۱ –  آماده‌سازی شرکت‌های ایرانی جهت مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی

بیشتر شرکت‌های موجود در کشور از خلاء سیستم‌های جامع و یکپارچه مالی و برنامه‌ریزی استراتژیک مالی رنج می‌برند و جهت رشد و بقاء و ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به سهامداران جدید داخلی یا خارجی نیازمندند. گروه مالی رامان آمادگی دارد تا با تجدید ساختار مالی و تهیه برنامه‌های استراتژیک کوتاه و بلند‌مدت مالی و ارائه آنها به شرکای تجاری داخلی و خارجی زمینه ورود سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی جدید و همچنین پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های داخلی یا بین‌المللی را فراهم نماید.

۲-  ارائه گزارش‌های تحلیلی و خدمات مورد نیاز به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت ورود به بازار سرمایه ایران

سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به بازار سرمایه ایران نیازمند اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا هستند و با توجه به اینکه صورت‌های مالی اساسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در ایران بر مبنای استانداردهای حسابداری ملی ایران تهیه شده و کماکان استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در ایران عملیاتی نشده‌است، گروه مالی رامان با تهیه گزارشات تحلیل بنیادی نسبت به ارزشگذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اقدام نموده و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب و در ورود به این بازار پر بازده پشتیبانی می‌نماید.

چشم انداز ما

کسب رتبه اول ارزش آفرینی در صنعت خدمات مالی و سرمایه گذاری کشور

ماموریت ما

آموزش و توسعه خدمات مالی و سرمایه گذاری جهت سودآوری پایدار و حداکثر سازی ارزش بنگاه‌های اقتصادی