• فارسی
  • English

Head Office +98 61 91015075

UK Office +44 20 38074803

Email info@ramangroup.ir

وبلاگ ما

صفحه اصلی   »   وبلاگ

مالی شرکتی چیست؟

مالی شرکتی چیست

مالی شرکتی چیست؟

مالی شرکتی چیست؟ “مالی شرکتی قلب دنیای کسب و کار است.” هر تصمیمی در دنیای کسب و کار نهایتا دارای پیامدهایی است و هر تصمیمی که مستلزم استفاده از پول باشد، در زمره تصمیمات مالی است. با بسط تعریف فوق، می توان گفت هر فعالیتی که شرکت انجام می دهد تحت سرفصل مالی شرکتی قرار […]

بیشتر بخوانید
خرید اهرمی

خرید اهرمی چیست؟(LBO)

خرید اهرمی چیست؟ (Leveraged Buyout or LBO) تصاحب یا تملیک یک شرکت به طوری که درصد قابل توجهی ای از منابع تملک از محل بدهی تامین شده است را خرید اهرمی(LBO)  می گوئیم.  این روش به ما اجازه می دهد که یک شرکت را با منابع بسیار کمتری از حقوق مالکانه(Equity) تملک نمائیم. فرض کنید […]

بیشتر بخوانید