• فارسی
  • English

Email info@ramangroup.ir

Head Office 91015075 21 98+

بانکداری سرمایه گذاری

گروه مالی نوآفرین رامان > بانکداری سرمایه گذاری

عرضه سهام

عرضه اولیه، نخستین عرضه سهام شرکت به عموم و پذیرش آن در بورس اوراق بهادار است. علت بورسی شدن شرکت چیست؟ چرا قیمت مهمترین متغیر در عرضه اولیه است؟ گروه مالی نوآفرین رامان با ارائه تحلیلی جامع از دلایل بورسی شدن شرکت ها و پیامدهای ناشی از عرضه اولیه برای ناشر، کمک شایانی جهت درک ساختار و فرآیند عرضه های سهام به شرکت های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار می نماید.

عرضه بدهی

گاهی در امور شرکت داری که نمی توانیم از بانک ها تامین مالی کنیم یا برای کاهش هزینه تامین مالی مجبور می شویم به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم. در بازار سرمایه اوراق بدهی متفاوتی وجود دارد، در صورت وجود زیرساخت های این اوراق در شرکت می توانیم نسبت به صدور و عرضه اوراق بدهی اقدام نمائیم. گروه مالی نوآفرین رامان با روش های تامین مالی ترکیبی (Hybrid Financing)  برای ناشران اوراق بدهی، علاوه بر ارائه روش تامین مالی بهینه مبتنی بر کمترین هزینه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) نسبت به بازاریابی جهت عرضه اوراق بهادار به سرمایه گذاران و فروش آنها برای ناشران اقدام می نماید.

عرضه اختصاصی سهام و بدهی

زمانی که امکان تامین مالی برای صدور سهام و بدهی جدید در بازار سرمایه امکان پذیر نباشد، گروه مالی نوآفرین رامان به صورت مستقیم از طریق توافق یا مذاکره بین ناشران و سرمایه گذاران خصوصی نسبت به فروش اوراق سهام و بدهی آنها اقدام می نماید. بازار عرضه اختصاصی اوراق بهادار در بعضی موارد بسیار فعال تر از بازار بورس اوراق بهادار است .در گذشته نیز بازار عرضه اختصاصی اوراق بهادار  شاهد تامین مالی بیشتری نسبت به همتای خود در عرضه های عمومی بوده است.

تامین مالی ساختار یافته

گاهی می توانیم با تجمیع و بسته بندی مجدد دارایی های نسبتا همگن، توام با نقد شوندگی کم در کسب و کار تامین مالی کنیم. زمانی که نیازهای یک شرکت به نقدینگی، انتقال ریسک و سایر نیازها نمی توانند از طریق محصولات یا ابزارهای موجود برآورده شوند از تکنیک های تامین مالی ساختار یافته (Structured Finance) استفاده کنیم. بنابراین، برای برآورده کردن این نیازها، تکنیک ها و محصولات موجود باید به وسیله فرآیندها یا محصولات غیر مرسوم مهندسی شوند. تامین مالی ساختار یافته یک ابزار مهندسی مالی است. تامین مالی ساختار یافته، بهادارسازی دارایی ها، وام های ساختار یافته، تامین مالی پروژه ای، اوراق ساختار یافته و اجاره را در بر می گیرد. گروه مالی نوآفرین رامان با استفاده از تکنیک های غیر مرسوم مالی و توجه به نیازهای تامین مالی شرکت ها و امکانات موجود آنها نسبت به طراحی یک ابزار خاص برای آنها اقدام می نماید.

ادغام و تملیک

گاهی مدیران شرکت ها می خواهند قدرت بازار خود را افزایش دهند یا از طریق هم افزایی موجود بین دو یا چند کسب و کار، خلق ارزش بیشتری داشته باشند. بنابراین برای تحقق اهداف خودخواهانه خود شروع به خلق یک شرکت بزرگ تر از طریق ادغام و تملیک می نمایند. ادغام و تملیک در عمل، فرآیندی بسیار پیشرفته و تخصصی است که جنبه ها و پیامدهای گسترده مدیریتی ، حقوقی، قانونی،مالی حسابداری ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد و در مواردی حتی سبب جا به جایی و تغییرات گسترده در ارزش افزوده و ثروت افراد و شرکت ها و نیز تغییر کیفیت تخصیص منابع می شود. سرنوشت بسیاری از شرکت ها در ادغام و تملیک با دگرگونی های اساسی همراه شده است. گروه مالی نوآفرین رامان با بررسی شرکت ها و امکان هم افزایی شان با سایر کسب و کارها ارزش آفرینی را برای این شرکت ها ایجاد می نماید.