اوراق بهادار هیبریدی (بخش سوم)

06 تیر 1400

دقیقه

رتبه بندی فهرست محتوا پنهان 1. رتبه بندی 1.1. قرضه‌ی فرعی 2. مبحث ۵: بازده و ریسک 2.1. بازده بالاتر – ریسک بالاتر 2.2. ارزیابی نرخ‌های بازده 2.3. ریسک زیان سرمایه 2.4. رویدادهای غیر مترقبه و پیامدهای‌شان 2.5. قیمت گذاری هیبریدهای قابل تبدیل 2.6. رتبه بندی اعتباری 3. مبحث ۶: چگونه خرید و فروش کنیم...

اوراق بهادار هیبریدی (بخش سوم)

رتبه بندی

درک اینکه یک هیبرید در کدام بخش از ساختار سرمایه‌ یک شرکت قرار می‌گیرد حائز اهمیت است و دانستن این موضوع که از لحاظ اولویت در چه رتبه بندی قرار می‌گیرد، تصویر بهتری از ریسک همراه با هیبرید را ارایه می دهد.

ترسیم نمودار یک راه مناسب برای توضیح ساختار سرمایه‌ یک شرکت است. همانطور که در نمودار ذیل می بینید، کم ریسک ترین مولفه در صدر نمودار قرضه‌ی «تضمین شده» یا «اولویت دار» است. با حرکت به سمت پایین نمودار ، در انتها به بخش حقوق مالکانه می رسید – این بخش پر ریسک‌ترین بخش سرمایه‌ ای  در هر شرکت است.

 

Hybrid Securities
Hybrid Securities

 

این امر بدین معناست که در صورت انحلال ، اولویت پرداخت به ترتیب با بدهی تضمین شده، بدهی (قرضه) فرعی و در آخر سهامداران است. در شرایط تسویه، (البته نه همیشه) سهامداران ممتاز قبل از سهامداران عادی قرار دارند.

یک هیبرید عموما اوراق بهاداری است که به عنوان بدهی (قرضه) فرعی یا سهام ممتاز رتبه بندی می‌شود. اگر هیبرید به سهام عادی تبدیل شود به تبع، رتبه بندی نیز تغییر خواهد کرد.

قرضه‌ی فرعی

در بازار اوراق قرضه‌ی شرکتی  ASX، ممکن است اغلب اصطلاح «بدهی یا قرضه‌ی فرعی» را ببینید. این اصطلاح به شما می‌گوید که این قرضه، پایین تر از  بستانکاران تضمین شده و بستانکاران عادی رتبه بندی می‌شود یعنی، در صورت انحلال (تسویه)، هر گونه پرداختی باید به بستانکاران تضمینی و عادی پیش از بستانکاران فرعی انجام شود.

بنابراین، هیبرید فرعی نسبت به اوراق قرضه‌ی عادی، سرمایه‌گذاری پر ریسک‌تری است.

 

مبحث ۵: بازده و ریسک

بازده بالاتر – ریسک بالاتر

اگر سرمایه گذاران فکر کنند یک سرمایه گذاری ریسک بالاتری دارد، معمولا انتظار بازده بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری با ریسک پایین را خواهند داشت.

اگر هیبریدی بازده بالای غیر معمولی ایجاد کند، عموما به این خاطر است که بازار فکر می‌کند این اوراق بهادار ریسک بالاتری دارد.

مقاله ی مرتبط:   فرمان Goal Seek

تبعاً، اگر یک هیبرید کم ریسک دیده شود، ناشر مجبور نیست نرخ  بالایی را برای جذب سرمایه گذاران پیشنهاد بدهد.

ارزیابی نرخ‌های بازده

چگونه می‌توانید نرخ بازده یک هیبرید ارزیابی کنید؟

یک راه مقایسه‌ی بازده هیبرید قیاس آن با یک نرخ ترجیحی کم ریسک، به عنوان نرخ معاوضه‌ی برات بانک است. همچنین می‌توانید به بازده‌های اوراق قرضه‌ی دولت (استرالیا) سری بزنید.

هرچه حاشیه‌ی بین نرخ‌های کم ریسک و نرخ یک هیبرید بیشتر باشد، ریسکی که بازار به این هیبرید ارتباط می‌دهد بیشتر خواهد بود.

نرخ بازده بالا معمولا متعلق به نمادی است که اوراق بهادار مرتبط با آن، ریسک بالاتری دارند.

ریسک زیان سرمایه

اگر هیبریدتان را در بازار بفروشید، قیمت بازار زمان فروش را دریافت خواهید کرد. بنا به اینکه در ازای آن چه میزان پرداخت کرده‌اید، ممکن است سود یا زیان کنید.

همچنین اگر هیبریدی را بیشتر از ارزش اسمی آن بخرید و تا زمان سررسید نگه دارید{یعنی زمانی که فقط ارزش اسمی‌اش را دریافت خواهید کرد}، ممکن است زیان کنید.

از آنجایی که هیبریدها هر دو ویژگی‌ قرضه و حق مالکانه را دارند، قیمت بازاری هیبرید بیش از اوراق قرضه‌ی ساده نوسان خواهد داشت. این امر ممکن است فرصت‌های بیشتری برای کسب سود ایجاد کند، اما این امکان نیز وجود دارد که به زیان‌های بیشتری منجر شود.

یادتان باشد در زمانی که نوسان بازار بالاست، قیمت‌های بازار هیبرید می‌تواند به طرز چشمگیری افت کند.

رویدادهای غیر مترقبه و پیامدهای‌شان

بعضی هیبریدها در رابطه با «رویدادهای معمول» و پیامدهای‌شان مفاد و شرایطی دارند.

احتمال دارد این رویدادها با یک تغییر نظارتی، تملک یا مشکل مالی شدید، مرتبط باشند.

این نوع از رویدادها می‌توانند به ناشر حق انتخاب بازخرید، تبدیل یا تسویه‌ی هیبرید را بدهند که به شرایط انتشار اوراق بستگی دارد.

وقتی توضیحات یک هیبرید را مطالعه می‌کنید به دنبال اصطلاحاتی مانند «ویژگی حذف زیان» و «اختیار ملغی کردن»باشید. این‌ها عموما برای توصیف شرایط انتشار استفاده می‌شوند که به ناشر هیبرید اجازه می‌دهند ارزش اسمی کامل هیبرید را حفظ کند و هیچ پولی به دارندگان هیبرید بازپرداخت نکند – در نتیجه سرمایه گذاران کل مبلغ سرمایه گذاری‌شان را از دست خواهند داد.

مقاله ی مرتبط:   ادغام شرکت‌های Astra و Zeneca

آگاهی داشتن از این نوع رویدادها و احتمال وقوع آن‌ها، نقش مهمی در تبدیل شدن به یک سرمایه گذار هیبریدی آگاه و با دانش دارد.

قیمت گذاری هیبریدهای قابل تبدیل

بعضی هیبریدها حق تبدیل به سایر اوراق بهادار (مانند سهام عادی) را در خود دارند. بهتر است سعی کنید بفهمید چه کسی ممکن است از این حق استفاده کند – در بسیاری از موارد، ناشر ممکن است دارای حق باشد، اما سرمایه گذار چنین حقی نداشته باشد.

اگر هیبرید به تعداد ثابتی از سایر اوراق بهادار (یا با تخفیف قابل توجهی به قیمت بازار فعلی سایر اوراق بهادار) تبدیل شود، قیمت بازار هیبرید قابل تبدیل، همگام با قیمت اوراق بهادار اصلی حرکت خواهد کرد که به دارنده ریسکی «شبه حق مالکانه» ارائه می‌دهد.

اگر قیمت اوراق بهادار اصلی نوسان چشمگیری داشته باشد، در آن صورت احتمال دارد قیمت هیبرید قابل تبدیل نیز، نوسان پیدا کند. این امر، ممکن است فرصت‌هایی سود ده به بار بیاورد یا ممکن است به وقوع زیان نیز منجر شود.

رتبه بندی اعتباری

رتبه بندی اعتباری، ارزیابی اعتبار یک وام گیرنده یا همان توانایی بازپرداخت بدهی منتشر شده و احتمال نکول است.

رتبه بندی اعتباری ممکن است به سرمایه گذار در رابطه با ریسک مرتبط سرمایه گذاری در هیبرید، شاخصی ارائه دهد. یک سرمایه گذار باید به رتبه اعتباری ناشر و رتبه اعتباری هیبرید توجه کند، چون این دو همیشه یکسان نیستند.

اگر شرکتی رتبه بندی نشده باشد، لزوما به این معنی نیست که اوراق بهادار آن ریسک بالایی دارند، اما بدین معناست که سرمایه گذاران لازم است از شیوه دیگری جهت ارزیابی قدرت شرکت، استفاده کنند. فردی که مشاور سرمایه گذاری یا کارگزار است؛ ممکن است در انجام این امر یاری دهنده باشد.

مبحث ۶: چگونه خرید و فروش کنیم

خریدن در زمان انتشار

معمولا می‌توانید پیش از معامله هیبریدها در بورس اوراق بهادار، برای خرید مستقیم آن‌ها از سوی ناشر اقدام کنید. این کار خرید در بازار اولیه نامیده می‌شود.

شما با استفاده از یک فرم تقاضانامه که در امیدنامه هیبریدها وجود دارد، مالک می شوید. خرید در بازار اولیه همانند پروسه‌ی خرید سهام شناور شرکت هاست.

معاوضه (مبادله) در بازار

همچنین می‌توانید هیبریدهای موجود در ASX، را پس از انتشار در بازار خریداری کنید. این کار، خرید در بازار ثانویه نامیده می‌شود.

مقاله ی مرتبط:   توابع IF ، IFERROR، IFS، CHOOSE و SWITCH – بخش 2

خرید و فروش هیبریدها در بازار همانند معامله سهام است. شما به کارگزارتان می گویید سفارشی یا با تلفن یا به صورت آنلاین تنظیم کند. کارمزد معامله نیز در مبلغ خرید اعمال می شود.

اگر با کارگزار، خرید و فروش انجام می دهید، درست مثل وقتی سهامی را در بازار می‌خرید، یک صورتحساب CHESS دریافت خواهید کرد که مالکیت شما را ثابت می‌کند.

اگر انتخاب کنید که با ناشر مستقیماً خرید و فروش کنید، یک گواهی تملک از سوی ناشر دریافت خواهید کرد.

اطلاعات قیمت ها و نرخ

می‌توانید از طریق کارگزار یا از طریق وبسایت  ASX قیمت‌های بازار را مشاهده کنید.

جدول قیمت‌ها در وبسایت ASX سوابق اطلاعاتی برای تقسیم سود را ارائه می‌کند.

اگر هیبرید سودهای نقدی پرداخت کند، می‌توانید کد آن را در قسمت جستجوی سود  نقدی وارد و اطلاعات مربوط به سودهای گذشته و آتی را به دست بیاورید، که شامل موارد زیر می‌شوند:

مبلغ پرداخت

تاریخ سود نقدی سابق

تاریخ پرداخت

سطح معافیت مالیاتی

یادتان باشدکه اگر اوراق بهادارتان به جای سود  نقدی، بهره پرداخت کند، قادر نخواهید بود از عملکرد جستجوی سودنقدی برای یافتن اطلاعات مربوط به پرداختی ها استفاده کنید. در چنین وضعیتی اطلاعات مربوط به پرداخت های بهره را می‌توانید با جستجوی امیدنامه بازار برای شرکت ناشر (صادر کننده) پیدا کنید.

 خلاصه

قدم‌های بعدی

  • پیش از سرمایه گذاری در یک هیبرید، به دقت شرایط انتشار اوراق مورد نظر را مرور کنید (این‌ها در امید‌نامه وجود خواهند داشت). این کار به شما کمک خواهد کرد درک بهتری از ریسک‌های خاص مربوط به آن سرمایه گذاری را بیابید.
  • اگر برای درک شرایط اوراق بهاداری که در جستجوی‌شان هستید به کمک نیاز دارید با یک مشاور سرمایه گذاری مشورت کنید.
  • همه رتبه بندی های اعتباری موجود یا برآوردی توسط کارگزاران را که می‌توانید در مورد هیبرید به دست بیاورید بررسی و مرور کنید.

برای اوراق بهادار هدف، عمق بازار را بررسی کنید. بازار هیبرید یک « دنباله دراز » دارد به این معنا که اکثریت  معاملات بازار در ده، دوازده اوراق بهادار صدر جدول اتفاق می‌افتد و بعد، اوراق با رتبه های پایین تر با کاهش شدید نقد شوندگی روبه رو خواهند بود.

 

منبع:

Australian Stock Exchange. (ASX)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...