سود 9 ماهه فرا تر از انتظار جنرالی

25 آبان 1400

دقیقه

سود 9 ماهه جنرالی فراتر از انتظارات است، 1 میلیارد یورو برای برای فرصت‌های ادغام و تملیک (M&A) بالقوه باقی مانده است.

سود 9 ماهه فرا تر از انتظار جنرالی

سود 9 ماهه جنرالی فراتر از انتظارات است، 1 میلیارد یورو برای برای فرصت‌های ادغام و تملیک (M&A) بالقوه باقی مانده است.

شرکت بزرگ بیمه جنرالی ایتالیا با نماد (GASI.MI) در روز پنجشنبه با سودآوری 9 ماهه خود فراتر از انتظارات بازار واقع شد، چرا که بخش‌های مدیریت عمر و دارایی‌ عملکرد مطلوبی داشتند. این شرکت همچنین اعلام کرد که حدود 1 میلیارد یورو مازاد  برای بهره برداری از فرصت‌های ادغام و تملیک  در اختیار دارد.

مقاله ی مرتبط:   شرکت گلاکسو اسمیت کلاین برای تقویت خط لوله تولید داروی خود شرکتSierra Oncology را خریداری می کند
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...