شرکت بیمه عمر HDFC هند قیمت خرید Exide را به 915 میلیون دلار افزایش داد!

15 شهریور 1400

دقیقه

شرکت بیمه عمرHDFC برای تقویت خود در جنوب هند ، شرکت Exide Industries  سازنده باتری مستقر در بنگلور را به مبلغ 67 میلیارد روپیه (915 میلیون دلار) تملیک می کند تا موقعیت خود را در بازار داخلی برای توسعه مستحکم کند.

شرکت بیمه عمر HDFC هند قیمت خرید Exide را به 915 میلیون دلار افزایش داد!

شرکت بیمه عمرHDFC برای تقویت خود در جنوب هند ، شرکت Exide Industries  سازنده باتری مستقر در بنگلور را به مبلغ 67 میلیارد روپیه (915 میلیون دلار) تملیک می کند تا موقعیت خود را در بازار داخلی برای توسعه مستحکم کند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...