شرکت Inpex Corp ژاپن دارایی های نفت و گاز خود در ونزوئلا را به شرکتهای محلی می فروش!

08 شهریور 1400

دقیقه

سه نفر از آگاهان این حوزه گفتند که همزمان با عقب نشینی شرکت های چند ملیتی از این کشور بحران زده عضو اوپک، شرکت Inpex Corp ژاپن دو دارایی خود در حوزه نفت و گاز در ونزوئلا را به گروه Sucre Energy مستقر در کاراکاس، می فروشد.

شرکت Inpex Corp ژاپن دارایی های نفت و گاز خود در ونزوئلا را به شرکتهای محلی می فروش!

سه نفر از آگاهان این حوزه گفتند که همزمان با عقب نشینی شرکت های چند ملیتی از این کشور بحران زده عضو اوپک، شرکت Inpex Corp ژاپن دو دارایی خود در حوزه نفت و گاز در ونزوئلا را به گروه Sucre Energy مستقر در کاراکاس، می فروشد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...