فرمان Paste Special

06 آذر 1400

دقیقه

با فرمان Paste Special در نرم‌افزار اکسل 2019 به‌سادگی می‌توانید داده‌های کاربرگ‌های خود را دست‌کاری نمایید. در این فصل به شما نشان داده می‌شود چگونه از فرمان Paste Special‌استفاده کنید تا عملیات زیر را اجرا نمایید.

فرمان Paste Special

سؤال‌های پاسخ داده شده در این فصل:

فهرست محتوا پنهان
 • چگونه می‌توان نتیجه محاسبات (و نه فرمول‌ها) را به بخش دیگری از کاربرگ انتقال داد؟
 • فهرستی از نام‌ها در ستونی درج شده است چگونه می‌توان کاری کرد که این فهرست به‌جای ستون در ردیفی ظاهر شود؟
 • نرخ بهره خزانه‌داری ایالات متحده را از وبسایتی دانلود کرده و در اکسل قرار داده‌ایم. هنگامی‌که نرخ بهره 5 درصد باشد داده‌ها عدد 5 را نشان می‌دهند و وقتی 8 درصد باشد عدد هشت را نشان می‌دهند و به همین روال ادامه پیدا می‌کند. چگونه می‌توان به‌سادگی نتایج خود را بر عدد 100 تقسیم کنم تا مثلاً پنج درصد نرخ بهره به شکل 0.05 نمایش داده شود؟

با فرمان Paste Special در نرم‌افزار اکسل 2019 به‌سادگی می‌توانید داده‌های کاربرگ‌های خود را دست‌کاری نمایید. در این فصل به شما نشان داده می‌شود چگونه از فرمان Paste Special‌استفاده کنید تا عملیات زیر را اجرا نمایید.

 • جای‌گذاری تنها مقادیر موجود در سلول (و نه فرمول‌ها) در بخش‌های مختلف کاربرگ.
 • انتقال داده‌ها از ستون‌ها به‌ردیف‌ها و برعکس.
 • تغییر محدوده عددها با اضافه‌، تفریق ، تقسیم یا ضرب کردن هر عدد موجود در محدوده به یک ثابت خاص.

پاسخ به سؤالات این فصل:

چگونه می‌توان نتیجه محاسبات (و نه فرمول‌ها) را به بخش دیگری از کاربرگ انتقال داد؟

در کاربرگ Paste special Value در فایلی بنام Pastespecial.xlsx محدوده سلولهایE4:H9 حاوی نام ها، بازی ها، امتیاز کل و امتیازهای هر بازی چهار بازیکن ده تا یازده ساله تیم بسکتبال از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا می‌باشد. از اطلاعات سلولهایF5:G9 در محدوده سلولهایH5:H9 استفاده شده تا امتیاز هریک از بازیکنان را در بازی ها بدست آوریم. (همانطور که در تصویر 1-14 دیده می‌شود.)

فرمان Paste Special

تصویر 1-14 استفاده از فرمان Paste Special برای جای‌گذاری مقادیر تنها

 فرض کنید می‌خواهید این داده‌ها و امتیازهای محاسبه شده در هر بازی را در محدوده سلولی دیگری (مثل E13:H13) کپی کنید اما نیازی به فرمول‌هایی که محاسبه را انجام داده‌اند ندارید. تمام کاری که می‌بایست انجام دهید آن است که محدوده E4:H9 را انتخاب کرده کلید Ctrl+C را فشار دهید و سپس به گوشه سمت چپ محدوده‌ای که می‌خواهید داده‌ها را در آن کپی کنید روید (در اینجا سلول E13). بعد از آن روی گوشه بالای سمت چپ سلول در محدوده هدفتان راست کلیک کرده و روی گزینه Paste Special‌کلیک کنید و سپس در کادر محاوره‌ای Paste Special  ، از قسمتPaste Section  گزینه Values را همان‌طور که در تصویر 2-14 نشان داده انتخاب کنید. بعد از اینکه روی دکمه OK‌کلیک کردید محدوده E13:H18 حاوی داده‌ها و نه فرمول‌های محدوده E4:H9 خواهد شد. شما می‌توانید این مورد را با رفتن به سلول H16 بررسی کنید. در آنجا مقداری (7) را خواهید دید اما فرمولی که برای محاسبه میانگین امتیازهای گرگوری در هر بازی استفاده شده بود را نخواهید دید. توجه کنید که اگر از فرمان Pase Special استفاده می‌کنید، ابتدا Values را انتخاب کرده و سپس داده‌ها را در همان محدوده‌ای که از آن داده‌ها را کپی کرده‌اید جای‌گذاری کنید، آنگاه فرمول‌های شما از کاربرگ ناپدید خواهند شد.

مقاله ی مرتبط:   آزمون رتبه ای علامت دار ويلكاكسون (در نمونه های وابسته) - بخش 2

تصویر 2-14 کادر محاوره‌ای Paste Special که گزینه Values‌در آن انتخاب شده. انتخاب گزینه Values باعث جایگذاری مقادیر تنها بدون  فرمول‌ها می‌شود.

 فهرستی از نام‌ها در ستونی درج شده است چگونه می‌توان کاری کرد که این فهرست به‌جای ستون در ردیفی ظاهر شود؟

برای تغییر مکان داده‌ها از یک ردیف به ستون (یا برعکس) داده‌ها را کپی کرده و سپس از فرمان Paste Special با انتخاب گزینه Transpose‌استفاده کنید. گزینه Transpose در کادر محاوره‌ای Paste Special سلول‌های انتخاب شده را می چرخاند به‌گونه‌ای که اولین ردیف از منطقه کپی شده به اولین ستون از محدوده‌ای که داده‌ها را در آن کپی می‌کنید مبدل شود و برعکس. مثلا به کاربرگPaste Special Transpose در فایلی بنام Pastespecial.xlsx نشان داده شده در تصویر 3-14 نگاه کنید.

تصویر 3-14 استفاده از گزینه Transpose در کادر محاوره‌ای Paste Special باعث تبدیل ردیفی از داده‌ها به ستون و یا ستونی از داده‌ها به ردیف می‌شود.

 فرض کنید می‌خواهید نام بازیکن‌ها را در یک ردیف (که در سلول E13 شروع می‌شود) فهرست کنید. می‌توان به‌سادگی محدوده E5:E9 را انتخاب کرده و سپس کلیدهای Ctrl+C را فشار دهید تا داده‌ها را کپی کنید. روی سلول E13 راست کلیک کرده، گزینه Paste Special  را انتخاب کرده و بعد در کادر محاوره‌ای Pase Special گزینه Transpose را انتخاب نمایید. بعد از اینکه روی گزینه OK‌کلیک کردید اکسل نام بازیگران را درون یک ردیف تغییر مکان می دهد.

فرض کنید می‌خواهید محتوی صفحه گسترده را از محدوده E4:H9 به محدوده‌ای که از سلول E17  آغاز می‌شود تغییر مکان دهید. این کار را با انتخاب محدودهE4:H9 انجام می دهیم . کلیدهای Ctrl+ C  را فشار می دهیم، سپس نشانگر ماوس را به گوشه سمت چپ بالای محدوده‌ای که می‌خواهید اطلاعات را در آن قرار دهید (E17) تغییر مکان می دهید. راست کلیک کرده و گزینه Paste Special‌و سپس در کادر محاوره‌ای گزینه Transpose را انتخاب کرده و روی OK‌ کلیک کنید. همانطور که در تصویر 3-14 نشان داده شده می بینید که محتوی محدوده E4:H9 منتقل شده است (این بار در ردیفی قرار گرفته است) توجه کنید که در محدوده F20:J20 اکسل آنقدر باهوش است که فرمول‌های مربوط به امتیازهای هر بازی را چنان تغییر دهد که متوسط امتیازهای هر بازیگر را از داده‌های همان ستون به‌جای همان ردیف محاسبه نماید.

مقاله ی مرتبط:   175 راه برای انجام کار بیشتر در زمان کمتر “فصل نهم”

توجه: وقتی‌که گزینه Paste Special را انتخاب می‌کنید و به‌جای Ok روی گزینه Paste Link کلیک می‌کنید (در منتی الیه سمت چپ کادر محاوره‌ای) ، سلول‌های تغییر موقعیت داده شده به سلول‌های اولیه مرتبط می‌شوند و هر تغییری که روی داده‌های اصلی انجام شود روی داده‌های کپی شده نیز تأثیر می‌گذارد. با تغییر مقدار در سلول F5  به رقم 7 می‌بینیم که مقدار در سلول F18 نیز به عدد 7 مبدل می‌شود و سلول F20  میانگین امتیازهای دن را به رقم 4 امتیاز در هر بازی نمایش می‌دهد.

اگر محدوده‌ی را انتخاب کرده، کلیدهای Ctrl+C را فشار دهید و بعد راست کلیک کنید، نوارابزار میان‌بر Paste Options  را خواهید دید، (در تصویر 4-14 نشان‌داده‌شده است)

تصویر 4-14 نوار Paste Options

 شش انتخاب موجود از چپ به راست به شما اجازه می‌دهند تا:

 • به‌سادگی همه چیز را جایگزین کنید.

 • تنها مقادیر را جایگزین کنید.

 • تنها فرمول‌ها را جایگزین کنید.

 • جایگزینی را با تغییر وضعیت سطر و ستون انجام دهید.

 • تنها فرمت سلول را جایگزین کنید.

 • یک لینک را جایگزین کنید.

 

 

نرخ بهره خزانه‌داری ایالات متحده را از وبسایتی دانلود کرده و در اکسل قرار داده‌ایم. هنگامی‌که نرخ بهره 5 درصد باشد داده‌ها عدد 5 را نشان می‌دهند و وقتی 8 درصد باشد عدد هشت را نشان می‌دهند و به همین روال ادامه دارد. چگونه می‌توان به‌سادگی نتایج خود را بر عدد 100 تقسیم کنم تا مثلاً پنج درصد نرخ بهره به شکل 0.05 نمایش داده شود؟

کاربرگ Paste Special Divide Before در فایل Pasetspecial.Xlsx (تصویر 5-14 را ببینید) حاوی نرخ بهره سالیانه است که بر اساس نرخ بهره سه‌ماهه خزانه‌داری ایالات متحده برای هر ماه بین ژانویه سال 1970 و فوریه 1987 پرداخت شده است. در ژانویه سال 1970، نرخ سالانه سه‌ماهه خزانه‌داری 8.01 درصد بوده است. فرض کنید که می‌خواهید بهره سالیانه‌ای بر 1 دلار سرمایه‌گذاری شده بر اساس نرخ بهره جاری کسب نمایید. فرمول محاسبه این نرخ عبارت است از: (1+(annual rate)/100). اگر ستون نرخ‌های بهره سالیانه بر 100 تقسیم شده باشند کار شما برای محاسبه بهره کسب شده آسان‌تر می‌شود.

تصویر 5-14 داده‌های استفاده شده برای گزینه Divide در کادر محاوره‌ایPaste Special برای تقسیم کردن داده‌های یک محدوده بر یک عدد ثابت.

 قسمت Operations در کادر محاوره‌ای Paste Special به شما اجازه می‌دهند هر عددی در محدوده‌ای از اعداد را با عددی دیگر جمع بزنید، از آن تفریق کنید، در آن ضرب یا تقسیم کنید و با این کار راهی بسیار آسان برای تقسیم هر نرخ بهره بر عدد 100 می‌باشد. در اینجا ما می‌خواهیم هر عدد موجود در ستون D را تقسیم کنیم. برای شروع عدد مقسوم علیه را وارد می‌کنیم. می‌توانید آن را هرجای کاربرگ خود درج کنید. در اینجا سلول F5 انتخاب شده است (تصویر 7-14 را ببینید). درحالی‌که F5  را انتخاب کرده‌اید کلیدهای Ctrl+ C را فشار دهید. حالا انیمیشنی از مورچه‌های متحرک می‌بینید که سلول F5‌را محاصره کرده اند. سپس محدوده عدد هایی را که می‌خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید. برای انتخاب همه داده‌ها در ستون D روی سلول D10 کلیک کرده و کلیدهای Ctrl+ Shift را نگه داشته و کلید جهت پایین را فشار می دهیم. این میان بر ترفندی مفید برای انتخاب یک محدوده سلول طولانی می‌باشد. (برای انتخاب یک محدوده سلول ” گسترده” از داده‌های فهرست شده در یک ردیف به اولین سلول  از داده ها رفته و بعد کلیدهای Ctrl+ shift را نگه داشته و کلید جهت سمت راست را می فشاریم) حالا روی محدوده راست کلیک کرده و گزینه Paste Special را انتخاب می کنیم و سپس گزینه Divide را در بخش Operation کادر محاوره‌ای Paste Special انتخاب می کنیم. (در تصویر 6-14 نشان داده شده است )

مقاله ی مرتبط:   تحلیل حساسیت با جداول داده (data tables)

تصویر 6-14 شما می‌توانید هر یک از انتخاب‌های بخش Operation از کادر محاوره‌ای Paste Option را به محدوده‌ای از سلول‌ها اعمال کنید.

 پس از آنکه روی دکمه Ok کلیک کردید، اکسل هر یک از ارقام انتخاب شده در ستون D را بر 100 تقسیم می‌کند. نتیجه این تقسیم در تصویر 7-14 نمایش‌داده‌شده است. اگر گزینه Add(جمع) را انتخاب کرده باشید، آن‌وقت سلول D10  عدد 108.01  را نشان می‌دهد، اگر گزینه Subtract (تفریق) را انتخاب کرده باشید، سلول D10‌عدد 01.99- را نشان می دهد و اگر Multiply (ضرب) را انتخاب کرده باشید، سلولD10 عدد 801  را نشان می دهد.

تصویر 7-14 نتایج استفاده از گزینه Divide در کادر محاوره‌ای Paste Special

مسئله‌های این فصل

فایلی به نام Mavs.xlsx حاوی آمار سال 2002 تا 2003  تیم بزرگ بسکتبال دالاس ماوریک می‌باشد. نام بازیکنان در ستون A فهرست شده، رده‌های آماری در ردیف 3 درج شده‌اند و نتایج آماری در ردیف 4 تا 20 درج شده‌اند. کاربرگ را به‌گونه‌ای تغییر دهید تا نام تمام بازیکنان در یک ردیف درج شده و تمامی رده‌های آماری نیز در یک ستون قرار بگیرند.

درصد گل‌های از راه دور، درصد پرتاب‌های آزاد و درصد پرتاب‌های سه‌امتیازی در لیستی به شکل اعداد اعشاری درج شده‌اند. مثلاً استیو نش 91.9 درصد پرتاب آزاد انجام داده که در لیست با رقم 0.919 نشان‌داده‌شده است. کاربرگ را به‌گونه‌ای تغییر دهید که همه این درصدهای پرتاب را به شکل اعداد غیر اعشاری از یک تا صد نمایش دهد.

فایلی به نام Productpaste.xlsx حاوی داده‌هایی از فروش فصلی چهار محصول می‌باشد. این دادده ما را به محدوده دیگری کپی کنید به‌گونه‌ای که فروش‌های فصلی به‌جای اینکه در یک ستون درج شده باشند در ردیفی قرار بگیرند. داده‌های کپی شده را به داده‌های اصلی پیوند بزنید به‌طوری‌که محاسبه فروش سالیانه در محدوده داده‌های کپی شده منعکس‌کننده تغییرات وارد شده در ردیف‌های 5 تا 8 باشد.

فایلی به نام Productsalespaste.xlsx حاوی فروش محصولات X،Y و Z  می‌باشد. (به واحدهای هزارتایی) این داده‌های فروش را به فروش واحدهای اصلی تغییر دهید. توجه: به یاد داشته باشید که می‌توانید از کلید Ctrl برای انتخاب محدوده ناپیوسته‌ای از سلول‌ها استفاده کنید (همان‌طور که در فصل دوم یعنی نام محدوده‌ها توضیح داده شد)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...