3R Petroleum برزیل در حال مذاکره برای خرید شرکت Petrobras با قیمت بیش از 1 میلیارد دلار است!

08 شهریور 1400

دقیقه

شرکت Petrobras برزیل در حال مذاکره با شرکت 3R Petroleum Oleo e Gas SA  برای فروش یک پالایشگاه و دهها میدان نفتی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار است. معامله ای که در صورت تکمیل برای شرکت 3R Petroleum دگرگون‌کننده خواهد بود. مقاله ی مرتبط:   Neinor به همراه Varde در حال مذاکره برای...

3R Petroleum  برزیل در حال مذاکره برای خرید شرکت Petrobras با قیمت بیش از 1 میلیارد دلار است!

شرکت Petrobras برزیل در حال مذاکره با شرکت 3R Petroleum Oleo e Gas SA  برای فروش یک پالایشگاه و دهها میدان نفتی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار است. معامله ای که در صورت تکمیل برای شرکت 3R Petroleum دگرگون‌کننده خواهد بود.

مقاله ی مرتبط:   شرکت Sinch سوئد پلتفرم ارسال ایمیل Pathwire را در معامله ای 1.9 میلیارد دلاری تملیک کرد!
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...