گروه فینتک ION پیشنهاد خود را برای تملیک گروه Cerve ایتالیا به 2.44 میلیارد دلار افزایش می دهد!

15 شهریور 1400

دقیقه

Castor Bidco ، بازوی گروه فینتک ION روز جمعه گفت که در صورت تملیک بیش از 90 درصد از شرکت ایتالیایی تجزیه و تحلیل اعتبار و مدیریت Cered Group (CERV.MI)، پیشنهاد خود را به 2.05 میلیارد یورو (2.44 میلیارد دلار) افزایش خواهد داد.

گروه فینتک ION پیشنهاد خود را برای تملیک گروه Cerve ایتالیا به 2.44 میلیارد دلار افزایش می دهد!

Castor Bidco ، بازوی گروه فینتک ION روز جمعه گفت که در صورت تملیک بیش از 90 درصد از شرکت ایتالیایی تجزیه و تحلیل اعتبار و مدیریت Cered Group (CERV.MI)، پیشنهاد خود را به 2.05 میلیارد یورو (2.44 میلیارد دلار) افزایش خواهد داد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...