ادغام شرکت‌های Merck و Schering-Plough
ادغام شرکت های France Telecom SA و Orange PLC
تملیک شرکت Genentech توسط شرکت Roche Holding
تملک شرکت Monsanto توسط شرکت Bayer
ادغام شرکت‌های Sanofi-Aventis
@

لطفا شکبیا باشید...