ادغام
تملیک شرکت مانسمان توسط شرکت ودافون
@

لطفا شکبیا باشید...