ساختار ادغام ها چگونه است؟
ادغام شرکت‌های Merck و Schering-Plough
ادغام چرا و چگونه صورت می پذیرد؟
ادغام شرکت های France Telecom SA و Orange PLC
@

لطفا شکبیا باشید...