برنامه ریزی برنامه ای موقت علیه Illumina توسط تنظیم کننده های ضد انحصار اتحادیه اروپا!

01 مهر 1400

دقیقه

تنظیم کننده های ضد انحصار اتحادیه اروپا برنامه موقت علیه Illumina را در معامله Grail برنامه ریزی کرده اند. تنظیم کننده های ضد انحصار اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند قصد دارند اقدامات موقت علیه شرکت علوم زیستی ایالات متحده Illumina به دلیل بستن قرارداد 8 میلیارد دلاری تملیک نقد و سهام شرکت سازنده آزمایش تشخیص سرطان Grail قبل از کسب تاییدیه، اعمال کنند.

برنامه ریزی برنامه ای موقت علیه Illumina توسط تنظیم کننده های ضد انحصار اتحادیه اروپا!

تنظیم کننده های ضد انحصار اتحادیه اروپا برنامه موقت علیه Illumina را در معامله Grail برنامه ریزی کرده اند.

تنظیم کننده های ضد انحصار اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند قصد دارند اقدامات موقت علیه شرکت علوم زیستی ایالات متحده Illumina به دلیل بستن قرارداد 8 میلیارد دلاری تملیک نقد و سهام شرکت سازنده آزمایش تشخیص سرطان Grail قبل از کسب تاییدیه، اعمال کنند.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: “این اقدامات به منظور بازیابی و حفظ رقابت در حالی است که بررسی کمیسیون خرید Grail توسط Illumina در انتظار است.”

مقاله ی مرتبط:   شرکت های Bain Capital و Hellman در شرف انعقاد قرارداد تملیک Athenahealth
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...