گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت اسپانیایی Ignis Energia!

15 مهر 1400

دقیقه

گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت Ignis اسپانیا است.

گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت اسپانیایی Ignis Energia!

گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت Ignis اسپانیا است.

روزنامه Expansion روز پنجشنبه گفت که گروه مالی EFG Hermes مستقر در قاهره در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت خصوصی تولید برق اسپانیایی Ignis Energia است.

منبع: رويترز

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...