گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت اسپانیایی Ignis Energia!

15 مهر 1400

دقیقه

گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت Ignis اسپانیا است.

گروه مالی EFG Hermes مصر در حال مذاکره برای خرید سهام شرکت اسپانیایی Ignis Energia!
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...