کمیسیون اروپا برای تملیک WarnerMedia توسط Discovery موافقت کرد

16 دی 1400

دقیقه

کمیسیون اروپا برای تملیک WarnerMedia توسط Discovery موافقت کرد.

کمیسیون اروپا برای تملیک WarnerMedia توسط Discovery موافقت کرد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...