درخواست تجدید نظر فیس بوک به حکم بریتانیا مبنی بر لزوم فروش شرکت Giphy

14 دی 1400

دقیقه

فیس بوک به حکم بریتانیا مبنی بر اینکه ملزم است شرکت Giphy را بفروشد، درخواست تجدید نظر می کند.

درخواست تجدید نظر فیس بوک به حکم بریتانیا مبنی بر لزوم فروش شرکت Giphy

فیس بوک به حکم بریتانیا مبنی بر اینکه ملزم است شرکت Giphy را بفروشد، درخواست تجدید نظر می کند.

متا، مالک فیس بوک (FB.O) از حکم بریتانیا مبنی بر اینکه باید پلتفرم تصاویر متحرک Giphy را بفروشد، درخواست تجدید نظر می کند. این شرکت مدعی است که شواهد این یافته که این معامله تهدیدی برای رقبای آن است یا می تواند بر رقابت در تبلیغات نمایشی تأثیر بگذارد قابل تایید نیست.

مقاله ی مرتبط:   شرکت Iberdrola در حال ارزیابی مراحل بعدی تصاحب 8 میلیارد دلاری شرکت PNM
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...