ادغام Invesco با کسب و کار مدیریت دارایی Street State!

29 شهریور 1400

دقیقه

Invesco در حال مذاکره برای ادغام با کسب و کار مدیریت دارایی Street State است. وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از افراد مطلع گزارش داد که شرکت مدیریت سرمایه گذاری Invesco Ltd در حال مذاکره برای ادغام با کسب و کار مدیریت دارایی State Street Corp است.

ادغام Invesco با کسب و کار مدیریت دارایی Street State!

Invesco در حال مذاکره برای ادغام با کسب و کار مدیریت دارایی Street State است.

وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از افراد مطلع گزارش داد که شرکت مدیریت سرمایه گذاری Invesco Ltd در حال مذاکره برای ادغام با کسب و کار مدیریت دارایی State Street Corp است.

واحد مدیریت دارایی Street State تا 30 ژوئن نزدیک به 4 تریلیون دلار دارایی مدیریت می کند.

Invesco از اظهارنظر خودداری کرد، و Street State نیز فورا به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

منبع: رویترز

مقاله ی مرتبط:   49 درصد از تجارت سبز Edison را Credit Agricole Assurances تملیک می کند!
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...