شرکت Nexi ایتالیا مهر تایید نهایی خود را بر ادغام با SIA می گذارد

28 آذر 1400

دقیقه

شرکت Nexi ایتالیا (NEXII.MI) روز پنجشنبه با امضای سند ادغام برای ایجاد یکی از بزرگترین گروه های پرداخت اروپا، حرف آخر را برای پیوند خود با رقیب داخلی SIA بیان کرد.

شرکت Nexi ایتالیا مهر تایید نهایی خود را بر ادغام با SIA می گذارد

شرکت Nexi ایتالیا مهر تایید نهایی خود را بر ادغام با SIA می گذارد.

شرکت Nexi ایتالیا (NEXII.MI) روز پنجشنبه با امضای سند ادغام برای ایجاد یکی از بزرگترین گروه های پرداخت اروپا، حرف آخر را برای پیوند خود با رقیب داخلی SIA بیان کرد.

شرکت Nexi در بیانیه ای گفت: ادغام با SIA، که به دنبال معامله شرکت Nexi با گروه پرداخت Nordic Nets انجام می شود، از اول ژانویه 2022 اجرایی خواهد شد.

نکسی گفت که پائولو برتولوزو، مدیر اجرایی شرکت Nexi تا زمان تایید صورت‌های مالی 2024، به عنوان مدیرعامل گروه جدید مورد تایید است.

مقاله ی مرتبط:   RWE در حوزه انرژی خورشیدی تملیک انجام می دهد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...