تغییر تیم بانکی سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه Credit Suisse!

29 شهریور 1400

دقیقه

Credit Suisse تیم بانکی سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه خود را تغییر می دهد

تغییر تیم بانکی سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه Credit Suisse!

Credit Suisse تیم بانکی سرمایه گذاری آسیا و اقیانوسیه خود را تغییر می دهد.

بر اساس یادداشتی که رویترز مشاهده کرده است، Credit Suisse (CSGN.S) سرپرست جدید ادغام و تملیک (M&A) را برای آسیا و اقیانوسیه تعیین کرده است زیرا در حال برهم زدن و تغییر تیم بانکداری سرمایه گذاری خود در منطقه است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...