شرکت MTN در حال مذاکره برای خرید شرکت Telkom

31 تیر 1401

دقیقه

شرکت MTN در حال مذاکره برای خرید شرکت Telkom برای تبدیل شدن به شماره یک فعال صنعت در آفریقای جنوبی است.

شرکت MTN در حال مذاکره برای خرید شرکت Telkom

شرکت MTN در حال مذاکره برای خرید شرکت Telkom برای تبدیل شدن به شماره یک فعال صنعت در آفریقای جنوبی است.

گروه موبایل آفریقای جنوبی شرکت MTN (MTNJ.J) در حال مذاکره برای خرید رقیب کوچکتر خود شرکت Telkom (TKGJ.J) در یک معامله سهام یا نقدی و سهام است که می تواند از طریق آن رهبری بازار شرکت Vodacom Group (VODJ.J) را دفع کند.

شما می توانید جدیدترین اخبار ادغام و تملک در ایران و جهان را در وب سایت گروه مالی نوآفرین رامان مطالعه کنید.

مقاله ی مرتبط:   رد پیشنهادهای متعدد تصاحب شرکت THG
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...