تجزیه توشیبا به سه شرکت مستقل

24 آبان 1400

دقیقه

شرکت توشیبا قصد دارد به سه شرکت تقسیم شود، در این فرآیند، تمرکز اصلی بر واکنش سهامداران است.

تجزیه توشیبا به سه شرکت مستقل

شرکت توشیبا قصد دارد به سه شرکت تقسیم شود، در این فرآیند، تمرکز اصلی بر واکنش سهامداران است.

شرکت ژاپنی Toshiba با نماد (6502.T) روز جمعه برنامه‌های خود را برای تجزیه به سه شرکت مستقل از طریق جدایی دو کسب و کار اصلی یا همان انرژی و زیرساخت همچنین، کسب و کار دستگاه ها و ذخیره‌سازی، تشریح کرد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...