خدمات ما

چرا
رامان
؟

ما، تیم رامان به عنوان کسب و کاری بر پایه سرمایه بخش خصوصی، سوالات، دغدغه ها و اهداف مربوط به ادغام، تملیک، خروج و تامین مالی کسب و کارهای دیگر را درک می کنیم و خود را موظف می دانیم که به سایر شرکت های خصوصی در این راستا یاری رسانیم.

اخبار و مقالات

دیگرتوابع مالی اکسل

در فصل گذشته به بررسی توابع  XIRR, IRRو MIRR پرداختیم, در این فصل به بررسی توابع مالی اکسل به همراه مثال های متعدد می پردازیم.   سؤال‌هایی که در این ...

20 مهر 1400

 ادغام شرکت داو‌ دوپونت

در ادامه سری مقالات ثروت زایی از ادغام و تملیک پس مقاله بررسی تملیک‌های شرکت ورایزن در این مقاله به بررسی ادغام شرکت داو دوپونت می پردازیم. ...

18 مهر 1400

آخرین ویدئوها

در کنار برترین ها ایستاده ایم

لطفا شکبیا باشید...